Vereniging

Tafeltennisvereniging Rijnsoever is in 1980 opgericht en sinds begin 2015 gehuisvest op sportpark de Krom in Katwijk.

Tafeltennisvereniging Rijnsoever is een breedtesportvereniging voor alle doelgroepen: jong en oud, mannen en vrouwen, recreant en competitie-spelend (NTTB), valide en mindervalide. Binnen dit kader wordt gewerkt aan niveauverbetering door trainingen, vrij spelen, cursussen en het spelen van toernooien en competitiewedstrijden. De vereniging beschikt over een accommodatie die 7 dagen per week kan worden gebruikt; ook overdag. Nevenactiviteiten (=niet tafeltennis) die passen binnen het karakter van de vereniging en de accommodatie zijn welkom. Nevenactiviteiten bij de jeugd zijn een vast onderdeel van het programma als extra bindend element. Schoolsport (binnen en buiten de eigen accommodatie) is een belangrijke manier om de jeugd in aanraking te brengen met tafeltennis. De overdaggroepen (50+) zijn een belangrijke doelgroep bij de senioren als gevolg van de vergrijzing in Nederland en de groeiende behoefte om ook overdag op flexibele tijden recreatief te tafeltennissen. Het breedtesportkarakter betekent ook dat competitiespelers (bijvoorbeeld 1e teams) niet worden betaald door de vereniging. Alle leden betalen contributie, met uitzondering van een beperkt aantal ereleden.