Bestuur

Het bestuur van Tafeltennisvereniging Rijnsoever is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Ed Bruinen

Secretaris: Hans van de Pol

Penningmeester: Jeroen Holten

Algemeen bestuurslid: Paul Klaverwijden 

Algemeen bestuurslid: Johan Vliegenthart (tevens voorzitter technische commissie)

Algemeen bestuurslid: Eline Rondaij (tevens wervingscommissie)

Algemeen bestuurslid: Linda de Best: (tevens voorzitter jeugdcommissie)