Opzeggen

Het lidmaatschap opzeggen dient altijd schriftelijk en altijd voor 20 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar te geschieden. Afmelding geschiedt altijd bij de ledenadministrateur: ledenadministrateur@ttvrijnsoever.nl

Deze strikte spelregel is het gevolg van de wijze waarop de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) de NTTB-contributies bij de verenigingen in rekening brengt. Als de deadline van de NTTB eenmaal voorbij is dan moet de volledige bijdrage per lid van de vereniging aan de NTTB worden afgedragen. Bespaar uzelf de vervelende discussies! Als u (pas) in januari uw lidmaatschap opzegt, dan krijgt u alsnog een faktuur van de penningmeester met (minimaal) de NTTB bijdrage voor het nieuwe jaar. Dat is vervelend, maar ook te voorkomen door tijdig te communiceren.