Schoolsport

De Schoolsportcommissie TTV Rijnsoever brengt in samenwerking met het Welzijnskwartier de tafeltennissport onder de aandacht van de schooljeugd.

Voor dit doel worden verschillende activiteiten georganiseerd:

Kerstsporttoernooi tijdens de kerstvakantie voor de doelgroepen:

 • leerlingen uit groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs
 • spelletjesmiddag voor de leerlingen groepen 3 en 4
 • begeleiding vanuit de vereniging en niet vanuit ouders of school (kijken mag wel)

Kennismakingsursus voor de leerlingen in het basisonderwijs

 • zaterdagmorgen 09.30 - 10.30 uur
 • najaar 6 lessen van 1 uur
 • voorjaar 6 lessen van 1 uur
 • de cursus wordt in samenwerking met het Welzijnskwartier gegeven
 • ouder(s), grootouder(s) en begeleiders kunnen vanuit de coaching ruimte en/of onze gezellige kantine meekijken.

Clinics (sportlessen) in de zaal van TTV Rijnsoever voor het basis onderwijs (vanaf groep 5) en voor het voortgezet onderwijs

 • lessen worden gegeven door 2 trainers/begeleiders
 • het gehele jaar door met de nadruk op de wintermaanden oktober t/m maart
 • de lessen worden overdag tussen 09.00 uur - 16.00 uur gegeven op een in overleg met de school te bepalen dag en tijdstip
 • les duurt 1 – 1,5 uur met een kleine pauze
 • tijdig reserveren is gewenst
 • een tegemoetkoming in de kosten wordt gevraagd.

Bekendmaking van bovengenoemde activiteiten vindt onder andere plaats via het 'Programmaboekje Schoolsport' dat begin van het schooljaar wordt verspreid onder alle leerlingen van het voortgezet en het basisonderwijs binnen de Gemeente Katwijk. Inschrijvingen voor het Kerstsporttoernooi en de cursussen vinden plaats via de door het Welzijnskwartier verspreide inschrijfformulieren.

Het Welzijnskwartier bereikbaar via: Welzijnskwartier
Contact Schoolsport tafeltennisvereniging: schoolsport@ttvrijnsoever