Mindervaliden-/Para-/G-sport

Binnen de sportwereld wordt de term "mindervalide" niet altijd juist gebruikt. Een mindervalide met een enkelvoudige handicap/beperking en ervaring met het tafeltennis doet weinig onder voor een valide tafeltennisser. Deze “beperkt” mindervalide sporters kunnen, als zij dat willen, dan ook mee spelen in de reguliere competitie van de NTTB.

 

G-sport voor mensen met een fysieke of verstandelijke  beperking

Wekelijks wordt op zondagmiddag (± 40 x per jaar) door een groep van meervoudig lichamelijk mindervalide sporters en sporters met een verstandelijke beperking onder begeleiding van vrijwilligers tafeltennis gespeeld. Al naar gelang de mate van de handicap wordt er in aangepaste vorm gespeeld. Uitganspunt, maar geen doel op zich, is dat de fysiek beperkten gescheiden van de verstandelijk beperkten spelen. Voor de zwaardere categorie spelers is een aangepaste spelvorm bedacht namelijk het schuiftafeltennis. Bij schuiftafeltennis wordt het netje vervangen door planken bevestigd aan de zijkant van de tafel en wordt gespeeld met een 55 mm bal. De overige spelers tafeltennissen op een standaard tafel, netje en balletje (40 mm). Dit kan zijn tegen elkaar of tegen een begeleider. G-sporters (geen competitie) betalen een verlaagde contributie per jaar. De kosten van het lidmaatschap van de NTTB zijn voor rekening van de vereniging.

Batjes, ballen (diverse maten) en overige spelmaterialen zijn aanwezig en worden gratis ter beschikking gesteld. Wel nodig zijn binnensportschoenen; overige kleding (shirt/short) naar keuze van de speler. 

De zaal is zondag open tussen 12.00 - 15.30 uur. Vanaf 12.00 uur beginnen we met een kopje koffie of thee en vervolgens wordt van 13.00 tot 14.15 uur gespeeld. Daarna is er tijd voor een drankje.

 

Overig

  • Natuurlijk zijn de mindervalide sporters ook welkom bij de overige activiteiten, zoals de eigen toernooien (vrijdagavond), feestavond, nieuwjaarsreceptie en barbecue.
  • Toegang naar de zaal voor G-sporters gaat via het zijhek op de Tennisparkweg (tegenover ingang Tennispark).
  • Belangstellenden zijn altijd welkom om langs te komen en/of een balletje mee te slaan.
  • Natuurlijk is het gebouw aangepast aan onze para-sporters (lift, brede gangen en miva).

 

Stageplaatsen

Stageplaatsen worden sinds enkele jaren aangeboden aan leerlingen uit het VO. Activiteiten bestaan uit het zelfstandig maar wel onder toezicht begeleiden van G-sporters bij het tafeltennissen.

 

Gezocht 

Mensen die wel iets voelen om bij toerbeurt onze G-sporters te begeleiden. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de begeleiders. Jong en oud, wel of geen lid: iedereen kan begeleiden en is welkom op zondagmiddag voor 1 of meerdere keren per maand. Ook biedt TTV Rijnsoever stageplaatsen aan voor scholieren in de vorm van het begeleiden van mindervalide tafeltennissers.

Voor vragen over de G-sport binnen TTV Rijnsoever: Jeroen Holten: jholten@casema.nl.