Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement TTV Rijnsoever ter stimulering van een sociaal veilig sportklimaat

Huishoudelijk-Reglement-2019

Het bestuur van TTV Rijnsoever wil dat iedereen die lid, trainer, vrijwilliger, of bezoeker is van de club, een aangename en veilige sfeer aantreft.

Om te waarborgen dat alle genoemde groepen bij TTV Rijnsoever zich veilig en aangenaam voelen heeft het bestuur besloten om de volgende maatregelen te nemen:
1. Het vastleggen van gedragsregels voor verschillende groepen in een (geheel) vernieuwd huishoudelijk reglement.
2. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon die aanspreekpunt is voor incidenten of waarmee gesproken kan worden over problemen aangaande gedrag binnen de vereniging. De vertrouwenspersoon is er nadrukkelijk niet voor opvang/begeleiding van betrokkenen.

De (ad interim) vertrouwenspersoon is: Ed Bruinen, de huidige voorzitter van TTV Rijnsoever.
e-mail: voorzitter@ttvrijnsoever.nl

Wat kan NOC*NSF betekenen?
NOC*NSF is nadrukkelijk bezig met het verbeteren van het sportklimaat bij verenigingen. Op het gebied van grensoverschrijdend gedrag en de eerste opvang als er een incident heeft plaatsgevonden is er contact mogelijk met NOC*NSF. Het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Een mail sturen kan ook : vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl. Men kan hier terecht voor een eerste opvang, vragen en advies aangaande grensoverschrijdend Gedrag in de sport. Het Vertrouwenspunt verwijst voor verder advies en ondersteuning bij incidenten door naar de NOC*NSF poule van vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen geven regionale ondersteuning en advies bij incidenten, aan zowel slachtoffers, beschuldigden als sportorganisaties.

De NTTB heeft ook een vertrouwenspersoon. Liesbeth van der Meer is telefonisch bereikbaar via 0900-202 55 90 of via Whats-app 06-53646928 of als je het anoniem wilt melden via https://www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport/nl/select_language/3b3

Zie ook: https://www.nttb.nl/west/clubadvies/preventie-ongewenst-gedrag


De toekomst
Op basis van het vernieuwde huishoudelijke reglement streeft het bestuur in de toekomst naar de volgende doelen:
- Iedere vrijwilliger moet een Verklaring Omtrent Gedrag hebben.
- Iedere trainer moet een Verklaring Omtrent Gedrag hebben.
- De vertrouwenspersoon zal niet in het bestuur zitting hebben.
- Elk jaar zal het huishoudelijk reglement een revisie ondergaan.

Laatste wijzigingen:

- De AVG / GDPR heeft tot gevolg dat de vereniging strikter moet omgaan met persoonsgegevens. De consequenties zijn vastgelegd in het huidige huishoudelijk reglement.