Activiteiten 40-jarig jubileum

Activiteiten in het kader van het 40-jarig jubileum:

Dit jaar bestaat de TTV Rijnsoever 40-jaar.

Deze mijlpaal wordt niet ongemerkt gepasseerd. In de komende maanden wordt op diverse manieren stilgestaan bij het 40-jarig jubileum. Naast een overzichtstentoonstelling en een speciaal clubblad worden er diverse activiteiten georganiseerd. Nadere informatie hierover volgt de komende weken maar het is goed om de voor jou relevante data al in je agenda op te nemen.

De jubileumcommissie