12,5 jaar para-tafeltennis in Katwijk; para-toernooi Zoetermeer

12,5 jarig jubileum

In het voorjaar van 2015 is ons verzocht wekelijks tafeltennis aan te bieden aan een 6-tal bewoners van het Zeehos. Vragende partijen waren de gemeente Katwijk, het Zeehos (Raamwerk) en Fonds 1818. Belangrijk detail was dat de voorkeur uitging naar tafeltennis op de zondagmiddag; dit vanwege het ontbreken van recreatie mogelijkheden binnen het Zeehos.

Nadat bepaald was wie waarvoor verantwoordelijk was kwam eind mei 2005 voor het eerst de rolstoelbus voorrijden met 6 spelers bij onze oude zaal aan de Sandtlaan. 12,5 jaar en 500 zondagmiddagen later kunnen we terug kijken op een geslaagd initiatief welke naar verwachting nog jaren te gaan heeft. Het jubileum is op vrijdag 22 december gevierd met een drankje en een etentje in onze zaal op sportpark de Krom. Een woord van dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt is zeker op zijn plaats. Zonder anderen tekort te doen noemen wij de Rabobank, Fonds 1818 en de vrijwillige chauffeurs van het Zeehos. Momenteel hebben wij 15 spelers die begeleid worden door een groep van 14 begeleiders die al naar gelang hun beschikbaarheid wekelijks of bij toerbeurt aanwezig zijn.

 

Ranglijst toernooi paratafeltennistoernooi 20 januari Zoetermeer

Na jaren van twijfel hebben we de knoop doorgehakt en zullen wij enkele keren per jaar spelers inschrijven voor een extern toernooi.

Na een succesvol (helaas nog niet in resultaat) verlopen toernooi in oktober met 1 speler hebben wij in  overleg met de potentiele spelers en met instemming van hun thuisfront besloten 5 spelers in te schrijven voor het paratoernooi in Zoetermeer op zaterdag 20 januari. 3 spelers (Taco, Willem-Peter en Peter) spelen in de categorie schuiftafeltennis en 2 spelers (Martin en Ronald) in de categorie rolstoeltafeltennis 5e klasse.  De spelers worden begeleid door in ieder geval 3 begeleiders.

 

Voor informatie over Para - tafeltennis kunt u terecht bij Jan Holten: jholten@ziggo.nl. Voor alle overige info (speeldata, start cursussen, overdaggroepen etc.) over de tafeltennisvereniging kunt u terecht op onze site www.ttvrijnsoever.nl.