Koningsspelen

Evenals voorgaande jaren konden de leerlingen van de basisscholen kiezen voor tafeltennis tijdens de Koningsspelen. En evenals voorgaande jaren werd driftig ingeschreven voor de 2 tafeltennis clinics; gevolg 2x een groep van 50 kinderen met begeleiding in de speelzaal.

 

Met assistentie vanuit het Welzijnskwartier en 7 vrijwilligers vanuit de vereniging als begeleiders  werd gestart met enkele oefeningen balgewenning, gevolgd door het werkelijk overspelen van de bal. Afgesloten werd met het bekende rondje rond de tafel met 4 aangevers. Na afloop kregen de kinderen een flesje water en een bekertje drinken en een paar spekkies. Tevens werden flyers uitgedeeld met daarop de in september te starten tafeltenniscursussen en een aanbod om 3 keer zonder verdere verplichting mee te trainen in een echte trainersgroep. De tafeltennisvereniging is sinds 2015 te vinden op sportpark de Krom en bevindt zich op loopafstand van de BO-scholen uit Katwijk noord (Hoornes). Door TTV Rijnsoever worden tafeltennislessen tijdens schooltijden aangeboden aan scholen uit het voortgezet onderwijs en tegen sterk gereduceerd tarief aan scholen uit het basisonderwijs. De tafeltennisvereniging beschikt voor het geven van tafeltennislessen over een aantal ervaren trainers en begeleiders.   Er staan standaard 11 tafels opgesteld in de speelzaal. Zo nodig kan dit aantal uitgebreid geworden naar 13 tafels. Dus ook grotere groepen van 30-40 kinderen kunnen tegelijk les krijgen. Voor onze schoollessen kunt u contact opnemen met Hans van de Pol mail: secretaris@ttvrijnsoever.nl. Voor vragen over en aanmelding voor de cursussen en trainingen kunt u terecht bij: werving@ttvrijnsoever.nl. Voor alle info kunt u ook terecht op onze site www.ttvrijnsoever.nl.