Doelstellingen ledenwerving 2017

Een van de speerpunten van de wervingscommissie is het aantrekken van nieuwe leden. Terwijl veel verenigingen genoegen nemen met 'het stabiel houden van het ledenaantal', stellen wij onszelf zeer ambitieuze maar toch haalbare doelen. Graag delen we die met jou, zodat jij weet wat je het komend jaar van ons kan verwachten.

Doelstelling 1: de vierde vereniging van de afdeling West
Qua omvang is er maar één vereniging groter, maar wel binnen handbereik op de lijst met grote verenigingen in de afdeling West. Waar wij nu nog nog op een eervolle 5e plaats staan (met 160 leden), is het streven dit voorjaar de vierde plek te veroveren (vanaf 169 leden).

Doelstelling 2: de meeste meisjes in de afdeling West
Traditioneel ligt de verhouding tussen mannen en vrouwen en tussen jongens en meisjes scheef in de tafeltennissport. Bij veel verenigingen is enige verhouding ver te zoeken. Veel grote verenigingen hebben bij de senioren  een verhouding van 20% vrouw en 80% man (dit geldt ook voor TTV Rijnsoever). Bij de jeugd is het soms nog slechter gesteld. TTV Rijnsoever doet het op dit punt echter zeer goed. Momenteel zijn er 15 meisjes lid, en staan we hiermee 2e - net onder Alexandria '66 (17 meisjes). Je snapt natuurlijk wel dat wij ook hierin de grootste willen worden.

Doelstelling 3: de grootste jeugdafdeling in de afdeling West
Wat? Én de meeste meisjes, en de grootste jeugdafdeling van de regio? Dit is wel een hele ambitieuze doelstelling hoor... Voor deze doelstelling moeten we momenteel onze meerdere erkennen in Taverzo. Want zij hebben momenteel de meeste jeugdspelers (61). Met 47 jeugdspelers staat TTV Rijnsoever al op een hele respectabele 2e plaats. Maar omdat wij er heilig in geloven dat jeugd de toekomst heeft, nemen wij natuurlijk niet genoegen met respectabel! 

Doelstelling 4: het bereiken van 200 leden
Dit is onze algemene doelstelling voor 2017, en bevat elementen van de 1e, 2e, en 3e doelstelling. Ledenwerving is zoals gezegd onze eerste prioriteit en we gaan er ook in 2017 vol voor!

Jouw hulp is hierbij écht onmisbaar. Je kunt ons helpen door in je eigen netwerk te kijken wie geïnteresseerd zou zijn in tafeltennis. Je kunt jeugdteams gaan begeleiden of coachen. Maar je kunt vooral nieuwe leden het gevoel geven dat ze bij de leukste tafeltennisvereniging van Nederland spelen! Stel je open op, en help nieuwe leden op weg! Want alleen samen kunnen we de positieve groei die we nu hebben verder doorzetten!

 Ledenstand februari 2017