Stimuleringsbijdage NOC*NSF ad 950 euro

Afgelopen vrijdag ontving Tafeltennisvereniging Rijnsoever bericht van NOC/NSF over de toekenning van een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van 950 euro. Deze bijdrage is bedoeld om de opstartkosten van een nieuwe categorie G-sporters mensen met een verstandelijke beperking te dekken. In de 2e helft van dit jaar is in samenwerking met Welzijnskwartier/G-coach, Welzijnskwartier/VIP, de NTTB (nationale bond) en de Sportservice Zuid Holland gestart met het aanbieden van tafeltennis aan deze nieuwe groep. Momenteel groeit het ledenaantal van de vereniging dankzij de inspanningen van onze Wervingscommissie fors en behoort nu al tot de grotere TT-verenigingen in Nederland; onze groep parasporters kon daar zeker niet bij achterblijven. De nieuwe doelgroep betekent een uitbreiding op het reeds sinds 2005 bestaande aanbod voor spelers met een meervoudige fysieke beperking. Direct na de eerste berichten over onze nieuwe groep werd door de verschillende instellingen en anderen enthousiast reageert op de plannen. De eerste keus voor spelen op de woensdagavond liep echter aan tegen praktische problemen op de verschillende woningen. Vanaf 1 december kunnen de nieuwe spelers terecht op de zondagmiddag. De begeleiders hebben besloten de 5 beschikbare tafeltennistafels op de zondagmiddag open te stellen voor de spelers met een verstandelijke beperking. Uitgangspunt is dat beide groepen gescheiden van elkaar spelen, maar dit is geen doel op zich. Ook in de huidige situatie is sprake van vermenging van spelers met een fysieke en spelers met een verstandelijke beperking. De zaal is open op ± 40 zondagmiddagen van 12.00 – 15.30 uur; zie agenda op onze site. Onder begeleiding wordt gespeeld van 13.00 – 14.15 uur. Tafeltennis is vanwege haar laagdrempeligheid (goedkoop, individueel en iedereen kan het) uitermate geschikt voor mensen met een beperking, De TTV Rijnsoever beschikt over een scala van mogelijkheden voor het aanbieden van tafeltennis aangepast aan de beperking; alles van standaard tot het schuiftafeltennis (zonder netje). Alle voor het spel noodzakelijke zaken (met uitzondering van T-shirt en binnensportschoenen) worden gratis beschikbaar. Para tafeltennissers zijn lid van de vereniging (contributie 2017 = 106 euro per jaar) en dus van de NTTB (landelijke bond) en zijn welkom op allerlei activiteiten zoals feesten, barbecue, toernooien en nieuwjaarsreceptie. Kom een keer vrijblijvend langs; op onze site bij agenda kunt u zien wanneer er gespeeld wordt. De TTV is te vinden achter de tribune van vv Katwijk en is voor G-sporters bereikbaar via het zijhek aan de Tennisparkweg (tegenover ingang KLTV). De accommodatie van de TTV is ingericht voor rolstoelen met extra brede gangen en deuren, MIVA en lift. Door de uitbreiding van ons aanbod is behoefte aan extra begeleiders; op de vrijwilligersmarkt van Welzijnskwartier/VIP op 7 december in Tripodia waren wij samen met onze overdagspelers aanwezig met een info-kraam.

Voor informatie over Para (G) - tafeltennis kunt u terecht bij Jan Holten: jholten@ziggo.nl. Voor alle overige info (start cursussen, overdaggroepen etc.) over de tafeltennisvereniging kunt u terecht op onze site www.ttvrijnsoever.nl.