Tafeltennismiddag voor kinderen met autisme

Tafeltennismiddag voor kinderen met autisme.

 

Maandag 17 oktober waren kinderen met autisme te gast bij de tafeltennisvereniging. Deze middag werd op verzoek van Welzijnskwartier en in overleg met Autisamen georganiseerd. Er kwamen 14 kinderen in de leeftijd van 7 tot 15 jaar vergezeld door evenveel (groot) ouders naar de tafeltenniszaal op sportpark de Krom. Het Welzijnskwartier met 3 man en de tafeltennisvereniging met 4 man zorgden voor de begeleiding. Begonnen werd met enkele oefeningen om het balgevoel te krijgen. Opdracht was om via de verschillende oefeningen de bal gecontroleerd te raken dwz niet te hard, niet te zacht en foutloos. Deze zogenaamde hand oog coördinatie vormt een belangrijke basis voor het tafeltennisspel. Hand, batje, ogen en balletje moeten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Vervolgens werd de groep in tweeën gesplitst. Groep 1 ging wedstrijdjes spelen en groep 2 ging tafeltennissen zonder wedstrijdelement. Als slot werd het bekende rondje om de tafel gespeeld. Na afloop kregen de kinderen limonade. Na een afsluiting van de middag door Jeffrey Drost van het Welzijnskwartier lag er voor allen een speciale G-tafeltennis balpen klaar en voor de belangstellenden was er informatie over onze vereniging en over nieuwe groep G-tafeltennis voor mensen met een psychische beperking.

Nieuw 2e groep G-sporters

Sinds 2005 wordt onder begeleiding van vrijwilligers wekelijks op zondagmiddag getafeltennist door een groep van 16 leden met een meervoudig fysieke handicap.

Vanaf september is de woensdagavond van 20.00 – 21.30 uur gereserveerd voor een nieuwe groep G/Para/Mindervalide – tafeltennissers en specifiek voor mensen met een psychische beperking. Deze groep wordt begeleid door een trainer en een groep vrijwilligers; uitgangspunt is een 1 op 3 verhouding (1 begeleider op 3 spelers). Doel is eind van het jaar een groep van 10 sporters tot (maximum) 20. Tafeltennis is een goedkope sport (contributie voor para-sporters bedraagt ± 105 euro per jaar) en een laagdrempelige sport (iedereen van jong tot oud kan het). Daarnaast is tafeltennis een individuele sport en daardoor zeker geschikt voor mensen met een psychisch gebrek. Noodzakelijke spelmaterialen (batjes etc.) zijn aanwezig en zijn gratis te gebruiken. De vereniging beschikt over een scala aan mogelijkheden om het tafeltennis in min of meerdere mate aan te passen aan de handicap. Hiervoor zijn door de NTTB en andere deskundigen spelvormen ontwikkeld waardoor het spel geoefend en verbeterd kan worden. De vereniging wordt met raad en daad ondersteund door het Welzijnskwartier en de NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond). Ter dekking van de opstartkosten is een subsidie aangevraagd bij NOC/NSF. Ook heeft een betrokken sponsor gelden ter beschikking gesteld. De tafeltennisvereniging is te vinden op Sportpark de Krom; adres de Krom 57 B, 2221 KK Katwijk (achter de tribune van vv Katwijk) en is voor parasporters tevens te bereiken via de Tennisparkweg. Beide toegangen staan aangegeven.

Voor informatie over G-tafeltennis kunt u terecht bij Jan Holten: jholten@ziggo.nl of op onze site www.ttvrijnsoever.nl.